The 11th National Conference on Phosphorus Chemistry and Chemical Engineering and the Annual Conference of committee for Astrobiology, Origin and Evolution of Life

Oct 20-22, 2017

Wuhan, Hubei, China

Registration is closed!

Organizing committee

Consultative committee

Chairman: Zhao Yufen, Academician of Chinese Academy of science

Committee member: Chen Jisheng, Chen Xinzi, Li Zhengming, Liu Zhaojie, Wan Huilin, Xu Xiucheng, Yin Hongfu, Yuan Chengye, Zhang Lihe, Zhong Benhe, Zhao Guohui, Zhuo Renxi

Academic committee

Chairman:Ding Kuiling, Academician of Chinese Academy of science

Committee member:Chen Xiaolan, Fan Qinghua, Feng Xiaoming, Gong Liuzhu, Han Libiao, He Hongwu, Hu Jinbo, Lin Guoqiang, Li Yanmei, Li Yinghui, Xiao Xiang, Liu Maili, Peng Xiaojun, Qu Guirong, Shi Zhangjie, Song Baoan, Wang Bo, Wang Leyong, Wang Yuzhong, Xia Haiping, Xu Jiaxi, Xi Zhen, Xi Zhenfeng, Yang Guangfu, Yang Lin, Yang Xining, Yang Zhenjun, Zhang Deqing, Zhang Hongyu, Zhang Suojiang, Zhang Xi, Zhang Xumu, Zhou Qilin, Zhou Xiang, Zhou Yonggui

Organizing committee

Chairman: Zhang Hongyu, Zhou xiang, Yang Guangfu

Committee member:Wang Shaoru, Yu Guangao, She Zhenbing, Ma Binguang

©2017 – Center for Bioinformatics@HZAU. All rights reserved.